• Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
  • Tags
    Tags Toont een lijst met tags die in de blog gebruikt zijn.
  • Bloggers
    Bloggers Zoek naar favoriete blogger op deze site.
Laatste berichten

Nadat de eerder gecommuniceerde datum van 1 mei 2018 voor de verplichting van het elektronisch voorschrift door het Verzekeringscomité niet was aanvaard, is afgelopen maandag een akkoord bereikt. Voor artsen, tandartsen, specialisten en vroedvrouwen gaat de verplichting nu in vanaf 1 juni 2018.

Laatst aangepast op
Hits: 138
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM streeft naar een eerlijk conventieakkoord

Geplaatst door op in Nederlands

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) werkt hard en constructief verder aan het bereiken van een nieuw conventieakkoord voor 2018. Nu de onderhandelingen lopen, worden de verschillen in visie met de andere syndicaten steeds duidelijker.

Laatst aangepast op
Hits: 98
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

Gezondheidszorg 2.0: De kracht van de eerste lijn

Geplaatst door op in Nederlands

Waar moeten we naar toe met het ziekenhuislandschap in België? Vier studies tonen aan dat een reorganisatie van het ziekenhuislandschap nodig is.

Laatst aangepast op
Hits: 727
Waardeer dit blogbericht:
2
Doorgaan met lezen 0 reacties

Op maandagavond 27 maart 2017 werd op de medicomut een miniakkoord afgesloten tussen de mutualiteiten, de artsen, de regering en het Riziv. Dit miniakkoord werd bereikt na vijf maanden van ‘standstills’ en ‘clockstops’, na de opzegging van het conventieakkoord door de twee andere syndicaten. Het bereikte miniakkoord is (bijna) een copy-paste van het huidige conventieakkoord 2016-2017:

Laatst aangepast op
Hits: 622
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM wil jarenlange juridische strijd vermijden

Geplaatst door op in Nederlands

Naar aanleiding van het verschijnen van de programmawet 25 december 2016, waarbij in artikel 16 van deze wet de indexering van de honoraria, bedragen, tegemoetkomingen,... door de Koning wordt vastgesteld op 0,83 % voor het jaar 2017, rijst de vraag opnieuw of de ontbinding van rechtswege zoals ingeschreven in het conventieakkoord 2016-2017 kan ingeroepen worden.

Vanuit AADM hebben we de grote besparingen binnen de gezondheidszorg sterk veroordeeld. De beslissing van de regering om 2/3 van het begrotingstekort voor 2017 dicht te rijden met besparingen binnen de gezondheidszorg toont immers een groot gebrek aan visie over de richting waarin een moderne, kwalitatieve gezondheidszorg moet evolueren.

...
Laatst aangepast op
Hits: 1486
Waardeer dit blogbericht:
10
Doorgaan met lezen 1 reactie

Vanavond op de medicomut is er na drie weken onderhandelen een akkoord bereikt over de verdeling van de resterende indexmassa. Ondanks het akkoord blijven AADM en alle andere partijen van het Medico-Mutualistisch overleg verbolgen over de 2/3 indexdiefstal op de honoraria van de zorgverleners.

Laatst aangepast op
Hits: 2094
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM zet prioriteiten op agenda van minister De Block

Geplaatst door op in Nederlands

Na de forse besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg was er gisteren opnieuw overleg tussen de artsensyndicaten AADM, het Kartel en BVAS-ABSym en minister Maggie De Block. Hier werd beslist om samen een programma uit te werken met prioriteiten voor de volgende maanden.

Laatst aangepast op
Hits: 1542
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 2 reacties

Kartel en AADM schorten overleg in Medicomut op

Geplaatst door op in Nederlands

De artsensyndicaten Kartel ASGB/GBO/MoDeS en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) hebben aan de heer Jo De Cock (Voorzitter Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen) laten weten dat zij vanavond niet aanwezig zullen zijn op de geplande vergadering van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (Medicomut).

Laatst aangepast op
Hits: 1028
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

De drie representatieve artsensyndicaten BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget voor de gezondheidszorg dat ze op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016 heeft neergelegd.

Laatst aangepast op
Hits: 998
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

De Block zegt conventieakkoord op

Geplaatst door op in Nederlands

AADM is verbolgen over de eenzijdige besparingen in de gezondheidszorg.

De verschillende partners hebben zich de voorbije jaren steeds constructief opgesteld om in een beperkt budgettair kader de nodige hervormingen uit te tekenen.

De eenzijdige extra besparingen die minister De Block oplegt en die grotendeels worden gerealiseerd door enerzijds besparingen op kap van de patiënt en anderzijds het voor de zesde keer afnemen van de index van de artsen, is een brug te ver.

Laatst aangepast op
Hits: 1296
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

Indexsprong: geen keuze voor de lange termijn

Geplaatst door op in Nederlands

AADM verneemt via de pers dat er terug een (gedeeltelijke) indexsprong goedgekeurd is op de honoraria van de artsen. Sinds 1 januari 2014 betalen patiënten hetzelfde bedrag voor een consultatie en werd geen index meer toegepast niettegenstaande de index gestegen is. We zijn verontwaardigd dat men terug kiest voor een makkelijke oplossing om de begroting in evenwicht te krijgen in plaats van fundamentele keuzes op lange termijn te maken.

Een indexering van de honoraria blijft voor ons gekoppeld aan de herwaardering van de intellectuele akten.  Dit is een belangrijk instrument in de herijking van de erelonen.

...
Laatst aangepast op
Hits: 1249
Waardeer dit blogbericht:
3
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM informeert

Geplaatst door op in Nederlands

Op de medicomut van maandag 4 juli 2016 kwamen de dossiers omtrent het sociaal statuut en de supplementen van de klinische biologie aan bod.

Laatst aangepast op
Hits: 1774
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 2 reacties

AADM heeft zich op de medicomut van 15 juni 2015 verzet tegen het voorstel rond de supplementen bij tests in de klinische biologie, pathologische anatomie of genetica (zie eerder bericht: AADM verzet zich tegen administratieve waanzin).

Laatst aangepast op
Hits: 1671
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

AADM verzet zich tegen administratieve waanzin

Geplaatst door op in Nederlands

Wie vandaag als geconventioneerde huisarts of arts-specialist tests in de klinische biologie, pathologische anatomie of genetica aanvraagt, weet niet of een geconventioneerde of gedeconventioneerde arts deze tests zal uitvoeren.

Laatst aangepast op
Hits: 1895
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Deze brief, gericht aan de huisartsen, coördinerende en adviserende artsen (CRA) en apothekers, is een gemeenschappelijk initiatief ondersteund, ondertekend en gepubliceerd door de partners APB, OPHACO, AADM, BVAS/ABSyM, Kartel/ASGB/GBO/MoDeS, FAG, het RIZIV en de beleidscel van Minister De Block.

Laatst aangepast op
Hits: 1475
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Vertrouwen zwaar geschonden!

Geplaatst door op in Nederlands

Op 4 februari 2016 verspreidde het RIZIV een persbericht waarbij wordt medegedeeld dat een activiteitsdrempel voor het sociaal statuut pas in voege zal gaan in 2017, dit volledig in strijd met het conventieakkoord dat een maand eerder werd afgesloten. Daarenboven kregen we vandaag de bevestiging dat hierdoor het bedrag van sociaal statuut van 2016 niet de beloofde verhoging zal bevatten tot €4790.23 maar het bedrag van sociaal statuut van 2016 zal blijven op €4535.

Laatst aangepast op
Hits: 2468
Waardeer dit blogbericht:
4
Doorgaan met lezen 3 reacties

AADM keurt conventieakkoord nieuwe stijl goed

Geplaatst door op in Nederlands

De partners van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) hebben in de nacht van 21 december 2015 een akkoord bereikt over een nieuwe conventie voor 2 jaar. De zeer beperkte financiële beweegruimte en de moeilijke context (veroorzaakt door een aantal beslissingen van het kabinet van minister De Block) maakten de onderhandelingen zeer moeilijk. Toch hebben de partners onder de deskundige leiding van De Heer Jo De Cock deze moeilijke oefening tot een goed einde gebracht in het belang van de artsen en de patiënten.

Laatst aangepast op
Hits: 2488
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 0 reacties

De vertegenwoordigers van de artsensyndicaten en huisartsenorganisaties werden op donderdag 29 oktober ontvangen op het Kabinet van Minister Maggie De Block om meer toelichting te krijgen over de beslissing om het bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP), te bevriezen. De gedeeltelijke vrijgave van ongeveer 5 miljoen aan subsidies, die deel uitmaakten van het medico-mutualistisch akkoord van 2015, wordt onderworpen aan maatregelen die door het Kabinet werden uiteengezet maar waarover geen concrete details werden gecommuniceerd. Het Kabinet van de Minister stelt op zeer algemene wijze:

Laatst aangepast op
Hits: 2201
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

Maandag, 26 oktober 2015. – Vorige week heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zonder enig overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsensyndicaten, haar budget 2016 voor gezondheidszorgen voorgesteld. Het budgetvoorstel werd afgewezen door de Algemene Raad van het RIZIV.

Eensgezind uitten Vlaamse, Brusselse en Waalse vertegenwoordigers van artsensyndicaten en huisartsenorganisaties1 tijdens een gemeenschappelijke vergadering op 22 oktober hun verontwaardiging over de brutale bevriezing van een bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP) over het hele land, een hervorming van de huisartsenwacht als gemeenschapsdienst, die onmisbaar is voor de bevolking.

Laatst aangepast op
Hits: 2091
Waardeer dit blogbericht:
0
Doorgaan met lezen 0 reacties

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM), Wachtposten Vlaanderen en het Kartel ASGB/GBO/MoDeS reageren met verbazing en verbolgenheid op het nieuwe begrotingsvoorstel van de regering van maandag 12 oktober. Ondanks afkeuring van dit voorstel door de Algemene Raad van het Riziv werd het zonder verder overleg door de regering als akkoord aanvaard. Dit begrotingsvoorstel vertrekt niet van een toekomstige visie op de gezondheidszorg of een versterking van de eerste lijn. Dit regeringsvoorstel heeft maar één kortzichtige kernboodschap: besparen!

Laatst aangepast op
Hits: 1801
Waardeer dit blogbericht:
1
Doorgaan met lezen 1 reactie